ผลข้างเคียงของการใช้ยาเมลาโทนิน

เมลาโทนิน เป็นสารที่สร้างจากต่อมไรท่อชื่อ ไพเนียล แกลนด์ (PINEAL GLAND) ปกติเมลาโทนินจะถูกสร้างมากในเวลากลางคืน และน้อยในเวลากลางวัน เมื่อแสงสว่างส่องผ่านนัยน์ตาในเวลากลางวัน ไพเนียลแกลนด์จะหยุดผลิตเมลาโทนินทันทีที่ได้รับแสงสว่าง แต่จะสร้างสารเซโรโทนิน (SEROTONIN) ทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงขึ้น จึงมีการนำเมลาโทนินไปใช้ในผู้ที่นอนหลับยาก และยังพบว่าเมลาโทนินในการควบคุมระบบการทำงานของร่างกายโดยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการนอนหลับเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการต้านออกซิเดชัน แต่เราสามารถสร้างเมลาโทนินได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาในรูปแบบอาหารเสริมหรือยา
ความปลอดภัยของเมลาโทนินในรูปแบบยา มีอันตรายไหม?
การศึกษาในคนไม่พบอาการข้างเคียงในการใช้เมลาโทนินขนาด 1-300 มก. และไม่พบอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง และไม่พบอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงของการใช้เมลโทนินสูงถึง 1 กรัม เป็นเวลา 30 วัน
ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เมลาโทนิน
ก่อนใช้ยาเมลาโทนินโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก
1.คุณแพ้ต่อยานี้
2.คุณเป็นโรคเบาหวาน
3.คุณเป็นโรคซึมเศร้า
4.หากคุณมีอาการเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)
5.หากคุณมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
6.หากคุณเป็นโรคลมชัก (epilepsy) หรืออาการชักอื่นๆ
7.หากคุณกำลังใช้ยาใดๆ เพื่อป้องกันการต่อต้านอวัยวะใหม่
ผลข้างเคียงของการใช้ยาเมลาโทนิน
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอแม้ว่าผลข้างเคียงทั้งหมดนั้นจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ยาเมลาโทนินอาจจะปลอดภัยเมื่อใช้ในระยะเวลาสั้นๆ (นานถึง 2 ปีสำหรับบางคน)
ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้
1.ง่วงซึมในตอนกลางวัน
2.รู้สึกซึมเศร้า หงุดหงิด
3.ปวดท้อง
4.ปวดหัว
5.วิงเวียน
ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร
 
Scroll to Top