เมลาโทนิน (Melatonin) การนอนไม่หลับของเด็กและเยาวชน

ตามปกติแล้วสมองของผู้รับการตรวจรับฟังฮอร์โมนเมลาโทนินรวมถึงคืนอื่นๆ 3 ทุ่มซึ่งทำให้ร่างกายของเรารู้สึกง่วงนอนโดยระดับของฮอร์โมนเมลาโทนินมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในกระแสเลือดเป็น รวบรวม 12 ชั่วโมงที่มักจะค่อย ๆ ลดระดับลงจนกว่าจะวัดค่าไม่ได้ในช่วง 9 สำหรับผู้ที่ร่างกายของเราตื่นบ่อยมักจะพบกับฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งจะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นเตือน ซึ่งจะต้องมีผลข้างเคียงและถูกห้ามไม่ให้ทานอาหารกลางวันที่มีแสงแดดส่องถึงซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ร่างกายของผู้ที่ต้องการพักผ่อนบ้าง

ฉันมีการศึกษาเกี่ยวกับเมลาโทนิน มีคำถามมากมายเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมลาโทนิน มีคำถามเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนจากเมลาโทนิน ซึ่งจะช่วยให้คุณตอบคำถามได้ โรคนอนไม่หลับหรือภาวะที่นอนหลับยาก นอกจากนี้เรายังขอให้ช่วยเตือนสำหรับกลุ่มที่ทำงานไม่เป็นเวลาหรือต้องเดินทางเป็นประจำเป็นประจำโดยส่วนใหญ่จะชี้ชัดว่าระดับของฮอร์โมนเมลาโทนินที่ลด ลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทำให้อายุมากขึ้นตามมาด้วย ทำให้นอนน้อยลงหรือนอนไม่เป็นเวลา ซึ่งการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินจะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้าง

ผลิตภัณฑ์เมลาโทนินนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นแบบปลดปล่อยทันที  มีปริมาณหลากหลาย ตั้งแต่ 3-10 มิลลิกรัม และยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย กับอีกรูปแบบหนึ่ง คือออกฤทธิ์แต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนแบบช้า ๆ เป็นชนิดที่ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่าย คือ 2 มิลลิกรัม โดยต้องใช้ก่อนเข้านอนประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้ติดต่อกันไม่เกิน 13 สัปดาห์

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีปัญหานอนไม่หลับ แม้แต่เด็กและเยาวชน บางคนก็ประสบปัญหาภาวะนอนไม่หลับด้วยเช่นเดียวกัน โดยบทความของ พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรงและผศ.พญ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ เรื่อง ภาวะนอนไม่หลับในเด็กนั้น ระบุว่า ปัญหาการนอนพบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น โดยพบความชุกประมาณร้อยละ 25 หากแยกตามช่วงอายุพบ ร้อยละ 50 ในเด็กวัยก่อนเรียน ร้อยละ 30 ในเด็กวัยเรียน และร้อยละ 40 ในเด็กวัยรุ่น นอกจากนี้ความชุกของภาวะนอนไม่หลับในเด็กวัยรุ่นพบร้อยละ 9-24 ส่วนการศึกษาในเด็กวัยเรียน ในช่วงอายุ 5-12 ปี พบว่ามีความชุกสูงถึงร้อยละ 30 จากการรายงานปัญหาการนอนของผู้ปกครอง โดยพบบ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งปัญหาการนอนของเด็กและเยาวชนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การใช้ยาหรืออาหารเสริมเมลาโทนินในเด็กหรือเยาวชนนั้น แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีการระบุให้ใช้อย่างแน่ชัด แต่ทางแพทย์และเภสัชกร แนะนำว่า สำหรับเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องใช้ยา ควรได้รับยาก่อนนอน 30-60 นาที ในรูปลักษณ์ของเจลลี่ โดยเด็กทารก ประมาณ 1 มิลลิกรัม เด็กโต 2.5 – 3 มิลลิกรัม และ วัยรุ่น 5 มิลลิกรัม

Scroll to Top