โรค”นอนไม่หลับ”คืออะไร

lukk me วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรม
lukk me วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรม

โรค”นอนไม่หลับ”คืออะไร โรคนอนไม่หลับ (insomnia) พบได้ทุกวัย ทุกวัยมีผู้ป่วยมากกว่าผู้ใหญ่ 30 ราย พบได้บ่อยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านร่างกายหรือจิตใจผู้ป่วยจะ ปัญหานอนไม่หลับทั้งๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้การนอนได้ผลของการนอนไม่หลับที่ร่างกายต้องทำ ปวดศีรษะ ปวดศีรษะ สมองเกิดความวิตกกังวลหรือส่งผลต่อการคิด การตัดสินใจและการทำงาน

แด

(โรคการนอนไม่หลับจากการทำงาน) ผู้ป่วยมักจะเป็นทันทีตามหลังสถานการณ์ เช่น ความเครียด การเจ็บป่วย ความวิตกกังวล วิตกกังวล สถานที่นอนหรืออื่นๆ หลับก็มักจะกลับมาปกติ

แพลน

หรือโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง (โรคการนอนไม่หลับมัก) ผู้ป่วยจะมีอาการนอนไม่หลับขยี้ตา 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทุกครั้งที่มาขยี้ตา 3 เดือน

แก่ปัญหาด้วยเมลาโทนิน

วิตามินนอนหลับเมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ
วิตามินนอนหลับเมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ

เมลาโทนินไม่ใช่วิตามินไม่ใช่สารเสริมอาหาร!

แต่นั่นมันฮอร์โมนต้องการใช้ในขนาดที่ถูกต้องถูกเวลาและถูกระยะเวลา ลองดูตัวอย่างง่าย ๆ เมลาโทนินมีปัญหาที่ค่อย ๆ หลั่งในสมองตอนหัวค่ำ หลั่งไปเรื่อย ๆ มาช้า ๆ และค่อยลดหายไปใน สิ่งที่มันทำคือทำให้หลับเร็ว (maintain sleep) มันทำให้ง่วงนอนหรือหลับเร็ว (initiate sleep) พูดอีกนัยหนึ่ง เมลาโทนินคือ sleep regulator หรือ sleep initialor! ดังนั้นการเอามันมาทำให้หลับเร็ว การหลับง่ายจะได้ผลหรือไม่ที่คนที่เคยได้รับจะได้รับเกินจำนวนนี้ดีเพราะกินแล้วจะได้รับการนอนหลับอยู่ดีเมลาโทนินจะได้รับผลกับทุกคนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้ที่เหลือ ครับ

มันเหมาะกับคนที่มีปัญหา circadian Rhythm Disorder เช่น ฟังฮอร์โมนนี้น้อยในช่วงหัวค่ำหรือเว้นเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควร ซึ่งจะพบได้ประโยชน์กับเด็กในกลุ่ม autism Spectrum Disorders ที่มีปัญหาระดับของเมลาโทนิน และเด็กที่เป็นสมาธิสั้นที่มีปัญหาไม่ยอมนอน โดยสรุปคือ ฮอร์โมนนี้ใช้คำถามที่มีปัญหา circadian Rhythm ส่วนในเด็กก็ใช้ได้กับกลุ่มเด็กออทิซึมและเด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาการนอน

โดยสรุปคือฮอร์โมนใช้สิ่งเหล่านี้ในกรณีที่มีปัญหา circadian rhythm ส่วนในเด็กก็ใช้ได้กับเด็กกลุ่มออทิซึมและเด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาการนอนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสารนี้ในตอนที่ควบคุมอย่างมีความเข้มข้นสูง ประสิทธิภาพและสารที่ผสมเพิ่มเติมเข้าไปอาจเป็นไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์

Scroll to Top