เมลาโทนิน (Melatonin)

หน้าที่หลักของ เมลาโทนิน (Melatonin) คือ การออกฤทธิ์โดยการช่วยปรับวงจรชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนหรือวงจรการนอนและตื่นนั้นกลับมาเป็นปกติ ความมืดทำให้ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินมากขึ้น ซึ่งช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเพื่อเตรียมสำหรับการนอนหลับ แสงนั้นจะลดการสร้างสารเมลาโทนินและส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมสำหรับการตื่น ผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับอาจจะมีระดับของสารเมลาโทนินต่ำ มีการคาดว่าการเพิ่มปริมาณของสารเมลาโทนินที่ได้จากอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยให้นอนหลับได้

วิธีการใช้ยาเมลาโทนิน
หากคุณเลือกที่ใช้ยาเมลาโทนิน ควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นผู้กำหนด อย่าใช้ยานี้มากกว่าที่แนะนำบนฉลากยา
ควรปรึกษาแพทย์เมื่อพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร คุณยังอาจจะควรปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ควรใช้ยาเมลาโทนินในขนาดที่ต่ำที่สุดเมื่อเริ่มต้นใช้ยานี้
ควรรับประทานยาเมลาโทนินก่อนนอน หรือเมื่อคุณเตรียมพร้อมที่จะนอน หากคุณใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการเจ็ทแล็ก (jet lag) ควรรับประทานยานี้ก่อนนอนในวันที่คุณไปถึงที่หมาย และใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-5 วันหากคุณใช้ยานี้เพื่อรักษาสภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาเมลาโทนิน
อย่ากลืนยาลงไปทั้งเม็ด ควรปล่อยให้ยาละลายในปากโดยไม่ต้องเคี้ยว หากต้องการคุณอาจจะดื่มน้ำเพื่อช่วยในการกลืนยาที่ละลายแล้วโปรดปรึกษาแพทย์หากสภาวะที่คุณกำลังรักษาอยู่นั้นไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากใช้ยานี้
การเก็บรักษายาเมลาโทนิน
ยาเมลาโทนินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเมลาโทนินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
ไม่ควรทิ้งยาเมลาโทนินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง
ปฏิกิริยากับยาอื่น
ยาเมลาโทนินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์
Scroll to Top