เมลาโทนิน แก้การนอนหลับยาก ปรับสมดุลชีวิตให้ดีขึ้น

เมลาโทนิน แก้การนอนหลับยาก ปรับสมดุลชีวิตให้ดีขึ้น การนอนหลับยาก เกิดขึ้นจากสาเหตุการที่เรานอนหลับยากนั้น เกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ เกี่ยวกับทางด้านจิตใจ และ ทางด้านร่างกาย โดย

1.ทางด้านจิตใจ เช่น เกิดความเครียด คิดมาก ความวิตกกังวลต่างๆ ซึ่งนำมาสู่การนอนไม่หลับในตอนกลางคืน

2.ทางด้านร่างกาย ซึ่งอาจเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ของร่ายกาย เช่น ปวดเมื่อยตัว ปวดหลัง ไหล่ ขา หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรค เช่น กรดไหลย้อน , โรคอ้วน , โรคนอนกรน ฯลฯ ซึ่งเมื่ออาการของโรคกำเริบก็ทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้สนิท

เมลาโทนิน (Melatonin) เป็นฮอร์โมนตัวสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ อาการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นโรคความผิดปกติในการนอน นอนหลับยาก ไม่ง่วงเมื่อถึงเวลานอน เริ่มต้นหลับยาก นอนหลับไม่สนิท ตื่นกลางดึก ตื่นแล้วกลับไปหลับยาก ซึ่งถึงแม้จะรู้สึกอ่อนเพลียขนาดไหนก็ไม่สามารถนอนหลับได้ อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญที่พบได้ในแทบจะทุกช่วงอายุ ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รบกวนจิตใจและกระบวนการทำงานของร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น

เมลาโทนินสูงเกินไปก็ไม่ดี ในประเทศเขตหนาวหรือในฤดูหนาวที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืนจะทำให้ร่างกายมีระดับปริมาณเมลาโทนินในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลีย อยากนอนตลอดเวลา นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท จนอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ และอาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งเราเรียกว่าภาวะเหล่านั้นว่าภาวะซึมเศร้าจากการเปลี่ยนแปลงของฤดู หรือภาวะ S.A.D (Seasonal Affective Depression) สามารถป้องกันภาวะ S.A.D ได้โดยการรับแสงแดดหรือรักษาด้วยแสงบำบัดเพื่อลดระดับปริมาณเมลาโทนินให้เป็นปกติ

Scroll to Top