เมลาโทนินมีความปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่

เมลาโทนินคืออะไร และทำงานอย่างไร

เมลาโทนินคือฮอร์โมนที่ผลิตโดยสมองเพื่อตอบสนองต่อความมืด เมลาโทนินช่วยเรื่องเวลาของนาฬิกาชีวภาพ (นาฬิกาชีวิต)และเรื่องการนอนหลับ การสัมผัสแสงในเวลากลางคืนจะไปปิดกั้นการผลิตสารเมลาโทนิน

จากการวิจัยพบว่าเมลาโทนินมีบทบาทสำคัญอื่นในร่างกายนอกเหนือจากเรื่องการนอนหลับ แต่อย่างไรก็ตามผลดังกล่าวยังไม่เป็นที่เข้าใจได้มากนัก

การรับประทานอาหารเสริมเมลาโทนินทำมาจากสัตว์หรือจุลินทรีย์ แต่โดยส่วนใหญ่มักทำมาจากการสังเคราะห์ขึ้นมา

อาหารเสริมเมลาโทนินมีความปลอดภัยสำหรับเด็กส่วนใหญ่ในการใช้ระยะสั้น แต่ยังไม่มีการศึกษามากนักเกี่ยวกับการใช้เมลาโทนินในเด็ก กระนั้นก็มีข้อมูลเล็กน้อยจากผลกระทบระยะยาวของการใช้เมลาโทนินในเด็ก เพราะว่าเมลาโทนินคือฮอร์โมน จึงอาจเป็นได้ว่าอาหารเสริมเมลาโทนินอาจส่งผลในเรื่องการพัฒนาของฮอร์โมนได้ ซึ่งรวมถึงเรื่องวัยเจริญพันธุ์ วงจรรอบเดือนและการผลิตฮอร์โมนโปรแลคตินที่มากเกินไป

เมลาโทนินผลข้างเคียงของอาหารเสริมเมลาโทนินที่อาจเกิดขึ้นในเด็กที่มีรายงานซึ่งมักเกิดขึ้นไม่รุนแรงมีดังต่อไปนี้:

1.ง่วงนอน

2.มีการปัสสาวะรดที่นอนเพิ่มขึ้นหรือปวดปัสสาวะในช่วงกลางคืน

3.ปวดศีรษะ

4.วิงเวียนศีรษะ

5.หงุดหงิดกระสับกระส่าย

อาหารเสริมเมลาโทนินจะช่วยการนอนในคนที่มีภาวะ DSWPD ได้

เมลาโทนินช่วยเรื่องของอาการจากโรคมะเร็ง

จากการศึกษาผลกระทบจากอาหารเสริมเมลาโทนินเกี่ยวกับอาการโรคมะเร็งหรือผลข้างเคียงจากการรักษานั้นยังมีน้อยและได้ผลลัพธ์ที่ผสมปนเปกันไปหมด จำไว้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์เราไม่ควรนำมาใช้แทนหรือเปลี่ยนยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษามะเร็ง ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจยับยั้งยารักษามะเร็งหรืออาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษสำหรับคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ก่อนการใช้อาหารสุขภาพทางเลือกใดๆซึ่งรวมไปถึงเมลาโทนิน คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งควรปรึกษาแพทย์เพื่อความแน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้

Scroll to Top