เทคนิคการใช้เมลาโทนินป้องกัน Jet Lag

ในการป้องกันภาวะเจ็ทแลค (Jet Lag) พบว่าเมลาโทนินมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อใช้ในระยะสั้น โดยใช้ยาขนาด 1.5 – 3 มิลลิกรัม รับประทานก่อนเวลานอนของประเทศเป้าหมายที่เดินทางไปเล็กน้อย

ข้อควรระวังในการใช้เมลาโทนิน

ในประเทศไทยเมลาโทนินนั้นขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย ส่งผลให้สามารถจำหน่ายได้ในร้านยาหรือจ่ายตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น การใช้ยาฮอร์โมนเมลาโทนินจึงควรใช้ตามคำ

แนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ขณะใช้อาจมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงชีม ปวดศีรษ: ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหะและการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีข้อควรระวังในผู้ป่วย

บางกลุ่มเช่น ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง ผู้ป่วยลมชัก ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับและไต และผู้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาที่มีผลกด

ระบบประสาทและแอลกอฮอล์

คำแนะนำในการนอนหลับควบคู่กับการใช้ยาเมลาโทนิน

เมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับครอบจักรวาล หากมีอาการนอนไม่หลับอาจปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติควบคู่กับการใช้ยา เพื่อการนอนหลับที่ดี (sleep hygiene) เช่น

ㆍพยายามนอนให้เป็นเวลาทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน

ㆍปิดโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย 30 นาที

อย่างไรก็ตามหากนอนไม่หลับ แนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาที่ตันเหตุ แต่หากสนใจที่จะใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเพื่อใช้ยา

ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

Scroll to Top