ข้อควรระวัง ก่อนใช้เมลาโทนิน ช่วยในการนอนหลับ

Lukkme วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรมมชาติ lukkme 2
Lukkme วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรมมชาติ 

เมลาโทนินคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราสามารถสร้างขึ้นได้เองจากต่อมไพเนียล โดยร่างกายจะสร้างฮอร์โมนชนิดนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ดังนั้นความสว่างในห้องนอนมีผลต่อการผลิตเมลาโทนิน การนอนในห้องที่มืดสนิทจึงเป็นผลดีต่อร่างกาย แต่หากในห้องมีแสงไฟรบกวน เช่น แสงจากโคมไฟหรือแสงจากจอมือถือ ก็อาจทำให้ร่างกายสร้างเมลาโทนินน้อยลง และส่งผลให้นอนไม่หลับได้

วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ
วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ

ประโยชน์ของเมลาโทนิน

ประโยชน์ของเมลาโทนินส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ แต่ก็มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของเมลาโทนินด้วยเช่นกัน โดยประโยชน์ของเมลาโทนินมีหลายประการ เช่น

รักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia)

บรรเทาอาการเจ็ตแล็ก (Jet Lag)

รักษากลุ่มอาการนอนหลับผิดเวลา (Delayed Sleep Phase Syndrome)

ปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า เมลาโทนินอาจมีส่วนช่วยรักษาปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนอนได้ เช่น ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคมะเร็ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ด้านนี้ของเมลาโทนินยังคงอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเมลาโทนินมีส่วนช่วยรักษากลุ่มโรคดังกล่าวได้จริง

วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ
วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ

เมลาโทนินไม่ได้เหมาะกับทุกคน

เมลาโทนินอาจมีประโยชน์ต่อคนที่มีปัญหาด้านการนอนหลับก็จริง แต่การใช้เมลาโทนินในคนบางกลุ่มอาจเป็นก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยผู้ที่ไม่ควรใช้เมลาโทนิน ได้แก่

  • เด็กและวัยรุ่น
  • สตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร
  • ผู้ที่ใช้ยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, ยาต้านเกล็ดเลือด, ยากันชัก, ยาคุมกำเนิด, ยารักษาโรคเบาหวาน, ยาลดภูมิคุ้มกัน, ยาวาฟาริน เป็นต้น
  • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะเลือดออกผิดปกติ รวมถึงผู้ที่ผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น

 

Scroll to Top