วิตามินนอนหลับ ไม่อันตราย

วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เมลาโทนินธรรมชาติ

วิตามินนอนหลับ ไม่อันตราย จากกรมสุขภาพจิตพบว่า มีเพิ่มขึ้นของอัตราคนไทยที่มีปัญหานอนไม่หลับ หลับไม่สนิท ตื่นง่าย เพิ่มขึ้นถึงปีละ 25 % โดยเกิดจากปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องโรคระบาด และสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้การใช้ยานอนหลับมีปริมาณมากขึ้น

เมลาโทนิน (Melatonin) เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากสมอง โดยสมองจะถูกกระตุ้นให้สร้างเมลาโทนินในเวลาที่ไม่มีแสงหรือมีแสงสว่างน้อย เมื่อถึงเวลากลางคืนสมองจะหลั่งเมลาโทนินออกมาสู่กระแสเลือด ทำให้ร่างกายรู้สึกง่วง ซึ่งปกติจะเป็นเวลาประมาณ 21.00 น.วิตามินนอนหลับ เมลาโทนิน เยลลี่หลับ

ระดับของเมลาโทนินจะคงอยู่ในกระแสเลือดของเราเป็นเวลา 12 ชั่วโมงแล้วจะค่อยๆ ลดลงพร้อมกับการกลับมาของแสงอาทิตย์ และในเวลาประมาณ 9.00 น. ระดับเมลาโทนินจะลดต่ำลงจนวัดระดับไม่ได้

ปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลต่อการสร้างเมลาโทนิน?

ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและหลั่งเมลาโทนิน นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องแสงและความสว่างก็ส่งผลต่อการหลั่งเมลาโทนินเช่นกัน บางครั้งจึงเรียกฮอร์โมนชนิดนี้ว่า “Dracula of hormones” เนื่องจากเมลาโทนินจะหลั่งออกมาในเวลากลางคืน หรือเมื่ออยู่ในที่มืด มีแสงน้อย และร่างกายจะถูกยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟ ความสว่างของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ประโยชน์เมลาโทนิน สรุปได้มีดังนี้

1.รักษาโรคนอนไม่หลับ (Insomnia)

2.รักษาความผิดปกติของนาฬิกาชีวภาพ

3.รักษากลุ่มอาการนอนหลับผิดเวลา (Delayed sleep phase syndrome) อาการของโรคนี้คือไม่สามารถนอนหลับก่อนเวลาตีสองได้

4.บรรเทาอาการง่วงนอนเนื่องจากเจ็ทแลค (Jet lag)

5.ช่วยคนที่ทำงานเป็นกะ (Shift work) ให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

Scroll to Top