นอนให้เพียงพอ ลดปัญหาสุขภาพ

นอนให้เพียงพอ ลดปัญหาสุขภาพ

นอนให้เพียงพอ ลดปัญหาสุขภาพ การนอนสำคัญอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ เพราะกว่า 1 ใน 3 ของชีวิตคนเราคือความจำเป็นในการพักผ่อน ในเวลา 24 ชั่วโมงของ 1 วัน สุขภาพคนเราจะดีได้ ต้องมีการนอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 7 – 8 ชั่วโมง แถมการนอนที่มีคุณภาพ นั่นไม่เพียงแค่หลับเฉยๆ แต่ยังรวมไปถึงการหลับที่สมบูรณ์ ที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการจะนอนหลับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้นั้น นอกจากจะเกิดจากปัจจัยในร่างกายแล้ว ยังต้องรวมไปถึงองค์ประกอบทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสภาพแวดล้อมในห้องนอนอีกด้วย

นอนไม่ดี ชอบตื่นกลางดึก

นอนกี่ ชม. ถึงจะถือว่าเป็นการอดนอนทางการแพทย์ แบ่งการอดนอน ออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่อดนอนในระยะสั้น ๆ และผู้ที่อดนอนเรื้อรัง

1.ผู้ที่อดนอนระยะสั้น คือ นอนน้อยกว่า3 ชม.ติดต่อกันนานน้อยกว่า 36 ชม

2.ผู้ที่อดนอนเรื้อรัง คือ นอนน้อยกว่า 4 ชม.ติดต่อกันนานมากกว่า 36 ชม

เสริมเมลาโทนินช่วยลดปัญหาอาการนอนไม่พอ

วิตามมินนอนหลับ LUKKME เมลาโทนินธรรมชาติ
วิตามมินนอนหลับ LUKKME เมลาโทนินธรรมชาติ

เมลาโทนิน อาจช่วยในภาวะต่างๆต่อไปนี้นอนไม่หลับ การกินเมลาโทนินอาจช่วยให้ผู้ที่ใช้เวลานานก่อนจะหลับ หลับได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใน 1 ปี หลังจากหยุดกิน อาการนอนไม่หลับอาจกลับมาใหม่ได้ปัญหานอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ความจำเสื่อม (dementia) โดยพบว่าเมลาโทนินช่วยให้หลับได้เร็วขึ้น และ ลดการตื่นกลางดึกได้ปัญหาการนอนหลับในเด็ก หรือ วัยรุ่น ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวงจรการหลับและตื่น เช่น เด็กหรือวัยรุ่นที่มีปัญหาพัฒนาการต่างๆ, ออทิสติก, หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง พบว่าเมลาโทนินช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นได้ รวมถึงช่วยให้คุณภาพของการนอนหลับดีขึ้นได้ภาวะที่ปรับเวลาไม่ได้เวลาบินข้ามโซนเวลา (Jet lag) งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า เมลาโทนินช่วยให้อาการต่างๆ เช่น ตื่นตัวเวลากลางคืน ง่วงและเหนื่อยอ่อนเพลียเวลากลางวัน ดีขึ้นได้ แต่อาจไม่ช่วยให้คนที่มีอาการ Jet lag นอนหลับได้เร็วขึ้นปัญหาการนอนหลับในผู้ที่ตาบอด (เนื่องจากเชื่อว่าการที่ตามองไม่เห็นทำให้การรับรู้แสงของร่างกายผิดไป และรบกวนวงจรการนอนหลับปกติ) พบว่าเมลาโทนินช่วยให้อาการนอนไม่หลับในกลุ่มคนตาบอด ดีขึ้นได้อีกด้วย

การนอนเป็นสิ่งสำคัญ เรามาดูข้อดี และ ข้อเสียกัน

ปรับปรุงสภาพการนอน

การนอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต โดยคิดเป็นระยะเวลา 1/3 ของวัน และระยะเวลาการนอนหลับที่เพมาสมนั้นเฉลี่ยอยู่ที่มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน

ข้อดีของการนอนหลับที่ดี คือเป็นขบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่าง ๆ  ของร่างกายจากการปรับสมดุลของสารเคมีต่าง ๆ หัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน และเป็นขบวนการเรียบเรียงและจัดเก็บในสมอง พร้อมดึงกลับมาใช้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

งดเล่นอุปกรณ์ไอดี

ข้อเสีย หรือผลจากการอดนอนเป็นเวลานาน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง โรคซึมเศร้า มีภาวะอ้วน และเสี่ยงต่อเบาหวาน รวมไปถึงความจำและสมาธิที่แย่ลง ภูมิคุ้มกันลดลง อาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานที่ลดลง และอุบัติเหตุที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นเหตุที่เรารู้สึกว่านอนไม่พอ หรือนอนไม่อิ่ม อาจเกิดจากการนอนน้อยเกินไป แต่หากนอนเพียงพอแล้ว อาจเกิดจากคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม หรือการนอนกรน หรือโรคจากการนอนหลับต่าง ๆ

หากมีปัญหาเรื่องงการนอนต่อเนื่องเป็นเดือน ๆ หรือตื่นมากลางดึกด้วยอาการเจ็บหน้าอก ง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวัน  มีการขับรถหลับใน หรือนอนไม่พอจนชีวิตประจำวันมีปัญหาก็ควรรีบปรึกษาแพทย์

 

Scroll to Top