นอนไม่พอสาเหตุหลักของการเป็นอัลไซเมอร์


นอนไม่พอสาเหตุหลักของการเป็นอัลไซเมอร์

นอนไม่พอสาเหตุหลักของการเป็นอัลไซเมอร์ นอนไม่พอ ทำหลงลืม ลดทอนความจำ ไม่ต่างจากอัลไซเมอร์ เคยเป็นไหม ที่บ่อยครั้งที่จำอะไรไม่ได้ ทั้งๆ ที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน ไม่มีสมาธิทำงานหรือทำกิจกรรมอะไร โดยมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับว่าเป็นเพราะพฤติกรรมหลับดึก ตื่นเช้า พักผ่อนไม่เพียงพอ

ปัญหาการนอนไม่พอ

“การนอน” เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกาย ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการบำรุงซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อให้ร่างกายมีประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน ดังนั้นการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนส่วนใหญ่ต้องการนอนวันละ 8 ชั่วโมง บางคนนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมง โดยไม่มีอาการง่วงนอน ทุกคนมีโอกาสเกิดการนอนไม่หลับขึ้นได้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต และร้อยละ 10

นอนไม่หลับเรื้อรัง

พบปัญหานอนไม่หลับเรื้อรัง ซึ่งอาจต้องใช้ยาเพื่อช่วยในการนอนหลับ โดยพบเพิ่มขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้ที่ทำงานเป็นกะผลัดเวร เกิดปัญหานอนไม่หลับง่ายกว่างาน

การนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้สมองไม่ได้พักผ่อนและมีโอกาสซ่อมแซมตัวเองน้อย ซึ่งผลกระทบแบบไม่รุนแรง คือมีอาการเบลอ มึนงง แต่ถ้าเป็นหนักอาจกระเทือนถึงความจำ ล่าสุดในการประชุมประจำปีของสมาคมระบบประสาทวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า หากช่วงเวลาในการนอนหลับสนิทหายไปแค่ 2 ชั่วโมง ก็แทบจะกู้ความจำกลับมาไม่ได้อีกแล้ว ตามกระบวนการทำงานของระบบจดจำ สมองจะซึมซับเรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วเรียกขึ้นมาประมวลซ้ำๆ ในระหว่างที่เรานอนหลับ เสมือนช่วงเวลาในการลงบันทึก ส่งผลให้เกิดเป็นความจำระยะสั้น ก่อนที่จะพัฒนาเป็นความจำระยะยาว เพราะสมองไม่ได้พัก กระบวนการจดจำดังกว่าวจึงถูกขัดขวาง ไม่ต่างจากอาการของโรคอัลไซเมอร์

ฝึกเข้านอนให้ตรงต่อเวลา

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ควรเริ่มฝึกเข้านอนให้ตรงต่อเวลาเพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง ก่อนสายเกินแก้ ที่สำคัญหากรู้สึกว่าการนอนหลับเป็นปัญหาที่เรื้อรัง ควรพบแพทย์ เพื่อแวงแผนทำการรักษา หรือรับคำปรึกษาที่ถูกต้อง

Scroll to Top