ควรที่จะเสริม เมลาโทนิน สำหรับ คนนอนไม่หลับ หรือไม่ ?

การนอนไม่หลับ มีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นอย่างยิ่ง เพราะการนอนไม่หลับเป็นการทำลายสุขภาพและทำลายสมดุลของร่างกาย หากเปรียบเทียบร่างกายกับเครื่องจักรที่ต้องทำงานตลอดวันแล้ว การนอนหลับก็เปรียบเสมือนการให้เครื่องจักรได้หยุดพัก หากท่านใดที่กำลังประสบปัญหาการนอนไม่หลับ สามารถปฏิบัติได้ตามบทความนี้ด้วยการปรับสมดุลชีวิตเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนั่นเองครับ
การนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง ส่งผลเสียอะไรบ้าง?
1. คุณภาพชีวิตต่ำลง
เพราะการนอนไม่หลับอาจส่งผลต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น รับผิดชอบหน้าที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเคย ทำงานตกหล่น หรือหลงลืมรายละเอียดงานที่สำคัญๆไป เนื่องจากสมองพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง
2. อารมณ์แปรปรวน
หากสมองพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ส่งผลให้อารมณ์ของเราไม่คงที่ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เครียด อ่อนล้า วิตกกังวล หรือสับสน ยิ่งถ้ามีภาวะเครียดเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เมื่อสะสมนานเข้าก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาอีกด้วย
3. เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ผู้ที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงอาจมีภูมิต้านทานที่ต่ำลง เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยีงเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ง่ายอีกด้วย โดยเฉพาะการอ้วนลงพุง น้ำตาลในเลือดสูง และความดันเลือดสูง
เมลาโทนินมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับและเกี่ยวข้องกับวงจรการนอนของเรา ดังนั้นจึงมีการนำเมลาโทนินมาประยุกต์ใช้ในการรักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการนอนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอาการนอนไม่หลับเมื่ออายุมากขึ้น
 
สรุปแล้วว่าการเสริมเมลาโทนินนั้นสามารถเสริมได้ หากมีปัญหาการนอนไม่หลับจากการทำงานไม่เป็นเวลา การเดินทางไกล ๆ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเขตเวลา แล ะผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี หรือมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้การนอนผิดปกติไป อาจจะลองเสริมเมลาโทนินก่อนได้ ส่วนผู้ที่นอนไม่หลับจากความเครียด หรือความวิตกกังวลหรือสาเหตุอื่น ๆควรปรึกษาหรือพบแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดน่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่า และปริมาณของเมลาโทนินที่ควรเสริมนั้นควรมีปริมาณใกล้เคียงกับเมลาโทนินที่ร่างกายสามารถสร้างมากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการได้รับสารนี้เกินปกติ เพราะค่าปกติของเมลาโทนินในกระแสเลือดอยู่ไม่เกินวันละ 0.3 มิลลิกรัม หากต้องการเสริมด้วยตัวเองแนะนำให้เลือกขนาดที่ต่ำที่สุดที่เราหาได้ก่อนแต่ถ้าต้องการความเหมาะสมที่สุด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนลองเสริมเมลาโทนิน เพราะอาจมีอาการข้างเคียงเล็ก ๆ เกิดขึ้นได้ เช่น อาการง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวัน ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในการเสริม เมลาโทนิน ตัวช่วยของ คนนอนไม่หลับ
 
Scroll to Top