การนอนหลับที่มีคุณภาพ และปัญหาการนอนกรน

นอนให้เพียงพอ ลดปัญหาสุขภาพ

การนอนหลับที่มีคุณภาพ และปัญหาการนอนกรน การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับร่างกาย แต่บางคนก็อาจมีปัญหาการนอนที่เกิดจากโรคนอนไม่หลับ หรือเกิดจากอาการนอนกรนที่มีความรุนแรง ทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ  ขณะที่บางคนก็มีปัญหาการนอนมากเกินไป เมื่อตื่นขึ้นมาทำให้ไม่รู้สึกสดชื่นนั่นคือการนอนติดต่อกันเกินกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เราจะเห็นได้ว่าจำนวนชั่วโมงการนอนไม่สำคัญเท่าการนอนให้เต็มตื่น และนั่นคือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเอง

การนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร

การนอนที่มีคุณภาพผิวพรรณดี ทำให้อ่อนเยาว์

การนอนที่มีคุณภาพ หมายถึง ปริมาณจำนวนการนอนที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการนอน เช่นการนอนหลับอย่างเต็มตื่น หรือนอนหลับสนิท ไม่หลับๆ ตื่นๆ จากปัญหารบกวนอื่นๆ เช่น การนอนกรนที่รุนแรงทำให้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ จนทำให้สะดุ้งตื่น หรือกลายเป็นโรคนอนไม่หลับ และมีอาการง่วงนอนตลอดเวลา

สำหรับโรคนอนไม่หลับ หรือ Insomnia นอกจากมีสาเหตุมาจากการนอนกรนแล้ว ยังอาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งเสียงรบกวน สภาพจิตใจ มีความเครียด หรือมีความวิตกกังวล รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ การแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มีวิธีที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

1.ก่อนเข้านอนควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่น ชา กาแฟ โกโก้ น้ำอัดลม รวมถึงแอลกอฮอล์ทุกชนิด

งดเล่นอุปกรณ์ไอดี

2.งดเล่นอุปกรณ์ไอที หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่บนเตียงนอน

สภาพห้องนอน

3.จัดสภาพแวดล้อมของการนอน ทำให้การนอนมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพร่างกาย เช่น สภาพห้องนอนอากาศควรถ่ายเทได้สะดวก

การใช้เครื่องเครื่องช่วย

4.การใช้เครื่องเครื่องช่วยหายใจ รักษานอนกรน

นอนกรนเกิดจาก การสั่นของอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจขณะที่หลับ ซึ่งอวัยวะเหล่านั้นจะคลายตัวหรือหย่อนคล้อยลง เมื่ออากาศเคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลงก็จะทำให้เกิดเสียงกรนดังขึ้น การกรนมี 2 ลักษณะคือการนอนกรนธรรมดาแต่ไม่หยุดหายใจเวลานอน และการนอนกรนแบบอันตราย มีการหยุดหายใจร่วมด้วย

การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็สามารถลดความเสี่ยงต่ออาการนอนกรน

1.การนอนกรนธรรมดา ที่ไม่มีภาวะหยุดหายใจเวลานอนแม้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่อาจเป็นปัญหาต่อคนที่อยู่รอบข้าง หรือคนใกล้ชิดที่ต้องได้ยินเสียงกรนดังตลอดทั้งคืน วิธีแก้ปัญหาอาการนอนกรนในเบื้องต้น คือ ลดน้ำหนักและพยายามไม่นอนหงาย แต่ให้นอนตะแคงอย่างถูกวิธี และการใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือใช้หน้ากาก CPAP

2.การนอนกรนแบบอันตราย มีการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย การกรนลักษณะนี้นอกจากอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้แล้ว ยังเป็นปัญหาต่อสุขภาพทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่เต็มตื่น เนื่องจากต้องสะดุ้งตื่นบ่อยๆ เมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอย่อมส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ อาทิ ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียระหว่างวัน และมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง

หากพบว่าเป็นโรคนอนไม่หลับ นอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับควรพบแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็สามารถลดความเสี่ยงต่ออาการนอนกรนได้  เช่น ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เวลานอนให้ปรับศีรษะสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 30 องศาจากแนวพื้นราบ หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่อย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน เพราะการสูบบุหรี่หรือสัมผัสควันบุหรี่จะทำให้เนื้อเยื่อระบบทางเดินหายใจบวมและปิดกั้นอากาศมากขึ้น ผลกระทบจากการนอนกรนจึงไม่ปัญหาเล็กน้อยแต่เป็นอัตรายต่อสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

Scroll to Top